Bok: Barn ventes

Barn ventes

Denne boken gir svar på spørsmål om rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, permisjon og de første årene med småbarn. Mange spørsmål dukker opp når man venter barn, enten om man går gravid eller venter på adopsjon: Kan jeg få fri for å gå til svangerskapskontroll? Får jeg permisjon ved utenlandsadopsjon? Hva kreves for rett til foreldrepenger?Hvor mange uker kan jeg ta permisjon? Hva mottar jeg i støtte? Hva innebærer fedrekvoten?I forhold til barnet og livet med barnet: Hvilke regler gjelder for navnevalg? Er jeg pliktig til å vaksinere barnet? Hva er egentlig kontantstøtte? Kan jeg få barnetrygd selv om jeg bor i utlandet? Har jeg krav på barnehageplass til barnet?Forfatterne er juridiske eksperter på det aktuelle regelverket, samtidig som de har egne erfaringer som foreldre. Marianne Jenum Hotvedt (1977) er mor til to, mens Aslak Syse (1946) er far til to og morfar til tre.

Les mer om boken og kjøp den her.

Av Aslak Syse og Marianne Jenum Hotvedt
Publisert 18. feb. 2009 09:17 - Sist endret 25. jan. 2010 14:58