Pasientskaderett: Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner

Aslak Syse, Morten Kjelland, Rolf Gunnar Jørstad

Temaet for denne boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Bilde av forsiden til Pasientskaderett

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Pasientskaderett har fem hoveddeler:

  • Del I gir en oversikt over framveksten av pasientskadevernet og en oversikt over lov og aktuelle forskrifter og andre rettskilder.
  • I del II kommenteres pasientskadelovens bestemmelser utfyllende og gir praktisk veiledning til forståelsen av loven.
  • Del III er en fremstilling av avgjøringsorganene og prosessuelle og praktiske spørsmål.
  • I del IV beskrives ansvarsetableringen og utvalgte emner: fødselsskader, infeksjonsskader, skader ved diagnostisering og behandling av kreft og psykiske skader.
  • Del V er en grundig behandling av utmålingsspørsmål i pasientskadeerstatningen.

I boka systematiseres nyere rettspraksis samt en rekke vedtak fra Pasientskadenemnda som til nå har vært dels ubearbeidet.

Utgivelsesår: 2011

597 sider

1. utgave

Bokmål

ISBN/EAN: 9788205315488

Gå til forlagets bokomtale

Publisert 16. juni 2015 15:49