Velferd og rettferd

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.

Foto: Gyldendal.

Asbjørn Kjønstad fyller 70 år den 6. februar 2013. I den anledning vil vi feire ham med et festskrift som avspeiler hans store innsats på flere juridiske fagområder. I festskriftet Velferd og rettferd bidrar 47 aktører fra inn- og utland med artikler knyttet opp mot Kjønstads mangfoldige forskningsfelt. Sammen med en bibliografi over Asbjørn Kjønstads eget forfatterskap gjenspeiler de faglige bidragene bredden og dybden i hans interesse- og arbeidsområde.

Redaktører:

Kirsten Ketscher
Kåre Lilleholt
Eivind Smith
Aslak Syse

 

Tekst: Gyldendal.

Publisert 29. mai 2013 09:09 - Sist endret 29. mai 2013 09:09