Psykisk Helsevernloven

Aslak Syse

Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet.

Bilde av forsiden til Psykisk Helsevernloven

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999. Førsteutgaven av denne kommentarutgaven kom i 2004. Det som har nødvendiggjort en ny og revidert utgave, er de helt vesentlige endringene som ble foretatt i 2006 og som nå er i kraft. Endringene omfatter både lovens oppbygging og reguleringsmåter. Det er lov og forskrifter slik de lyder fra 1. januar 2007 som presenteres i boka.

Omfanget av boka er forsøkt begrenset ved å ha et nøkternt noteapparat.

I tillegg til kommentardelen og alle relevante forskriftstekster inneholder den særskilte kapitler om Høyesteretts avgjørelser på feltet, om alvorlige spiseforstyrrelser, om rusmiddelreformen sett i forhold til psykisk helsevernloven og om de menneskerettslige aspektene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

Utgivelsesår kommentarutgave E-bok: 2015

1. utgave: 2004

2. utgave: 2007

Bokmål

ISBN/EAN: 9788205479203

Gå til forlagets bokomtale

Publisert 16. juni 2015 15:12 - Sist endret 16. juni 2015 15:12