Fra trykkefrihet til ytringsfrihet

Bård Sverre Tuseths doktorgradsprosjekt er en rettshistorisk analyse av teori og rettspraksis om Grunnloven § 100, fra 1814 til 1905.

Håndskrift paragraf 100 i Novembergrunnloven

Utdrag fra Novembergrunnloven. Foto: Nasjonalbiblioteket

Om prosjektet

Ytrings- og trykkefrihet er grunnleggende forutsetninger for en demokratisk styreform, en vesentlig grunnlag for kulturell utvikling og sentrale elementer i enkeltmenneskets frihet. Forståelsen av rettighetenes historie og fremvekst er en viktig kontekst for ytringsfrihetsspørsmålene i dag.

Kampene som ble utkjempet mellom idealet om fri meningsutveksling og behovet for å beskytte grunnleggende samfunnsverdier på 1800-tallet, har direkte relevans for dagens debatter om begrensninger i disse frihetene. For eksempel krav om økt beskyttelse av religion, pålegg om ytringsansvar eller at sikkerhetstjenestene ønsker å forby ytringer som forherliger og hyller alvorlige voldshandlinger.

Ved større kunnskaper om ytringsfrihetens opphav, står vi bedre rustet til å vurdere frihet opp mot vern ved krav om beskyttelse mot krenkende og andre skadelige ytringer.

Prosjektet tar sikte på bidra med ny kunnskap om hvordan Grunnloven § 100 ble forstått og praktisert på 1800-tallet. Som tittelen antyder, er de gradvise endringene i tolkningen av bestemmelsen en sentral problemstilling for prosjektet. Hvordan endret forståelsen av § 100 seg gjennom perioden og hva kan denne utviklingen spores tilbake til?

Avhandlingen er del av UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900.

Mål

Avhandlingsarbeidet skal fullføres i 2021.

Finansiering

Universitetet i Oslo.

 

Publisert 11. jan. 2018 08:26 - Sist endret 27. apr. 2020 10:36