Deltakere i En analyse av norsk fiskeri- og havbrukslovgivning - med særlig henblikk på miljømessig bærekraft, legitimitet, effektivitet og rettssikkerhet

Navn Telefon E-post Emneord
Guri Kristin Hjallen Eriksen Stipendiat +47 22859441 g.k.h.eriksen@jus.uio.no