Omgjøring utenfor klagesak (avsluttet)

Oppholdstillatelse. Arbeidsavklaringspenger. Barnehageplass. Drosjeløyve. Byggetillatelse. Eksempler på forvaltningens vedtaksmyndighet er mange. Når kan forvaltningen endre, trekke tilbake eller erstatte egne vedtak?

Om prosjektet

I dette doktorgradsprosjektet forsøker jeg å finne et svar på spørsmålene:

  • I hvilken grad kan forvaltningen stille utfyllende krav som ikke fremgår av det første vedtaket?
  • Og hvilken rolle spiller nye omstendigheter, partenes forventninger eller egne forhold i vurderingen?

Formålet med prosjektet er å undersøke forvaltningens mulighet til å endre, oppheve eller erstatte – med andre ord omgjøre – egne vedtak. Det er i hovedsak reglene som gjelder etter klagefristens utløp som er avhandlingens tema.

 

 

 

Emneord: Enkeltvedtak, Omgjøring, Alminnelig forvaltningsrett
Publisert 30. mars 2017 15:08 - Sist endret 24. mars 2020 12:52