Deltakere i Juridisk metode for bruk av rettsavgjørelser fra instansene under Høyesterett