English version of this page

Internasjonale domstolers bruk av juridisk litteratur (avsluttet)

Om prosjektet

Prosjektet omhandler hvordan dommere i internasjonale domstoler bruker juridisk litteratur (det vil si vitenskapelige tekster i bøker og tidsskrifter som sier noe om folkerettens innhold).

Prosjektet bygger på en empirisk undersøkelse av rettsavgjørelser fra Den internasjonale domstolen, Den internasjonale straffedomstolen, Den internasjonale havrettsdomstolen og Verdens handelsorganisasjons ankeorgan.

Mål

Prosjektet har tre mål:

  1. Måle litteraturens påvirkning på hvordan internasjonale dommere avgjør saker og skriver rettsavgjørelser.
  2. Undersøke litteraturens øvrige funksjoner i internasjonale domstolsprosesser.
  3. Aanbefale hvordan internasjonale dommere bør bruke litteraturen.

Avhandlingen skal leveres ved utløpet av 2017.

Publisert 2. des. 2016 10:16 - Sist endret 4. apr. 2019 08:33