Avslutningsseminar: Barns rettigheter

Avslutningsseminar for prosjektet "Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten".

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

11.30 - 12.00    Uformell lunsj (Rom 653, 6. etasje Domus Nova)

Program

12.00 - 12.15    Kaffe

12.15 - 12.30    Velkomst v/Kirsten Sandberg

12.30 - 13.30    Presentasjon v/Julia Köhler-Olsen:

  • Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer

13.30 - 13.40    Pause

13.40 - 14.10    Diskusjon og spørsmål om Julia Köhler-Olsens prosjektpresentasjon

14.10 - 14.30    Pause med kaffe og frukt

14.30 - 15.00    Presentasjon v/Kristin Skjørten og diskusjon:

  • Barnefordeling og samvær: Høring av barn

15.00 - 15.30    Presentasjon v/Kirsten Sandberg og diskusjon:

  • Et komparativt blikk på barns rett til å bli hørt     

15.30 - 15.45    Avslutning

Påmelding

Påmelding til julia.kohler-olsen@jus.uio.no

 

Publisert 7. mai 2012 13:59 - Sist endret 8. okt. 2013 14:48