CONREASON

CONREASON er et treårig nordisk samarbeidsprosjekt. Prosjektet søker å finne ut av hvorvidt høyesterettene i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island argumenterer likt eller ulikt i grunnlovsspørsmål. 

Om prosjektet

CONREASON er et treårig nordisk samarbeidsprosjekt med oppstart 1. september 2021. Prosjektet er finansiert av Riksbanken jubileumsfond. Ørebro Universitet er prosjekteier, og Institutt for offentlig rett (IOR) er den norske partneren. Prosjektets primære nettsted er en del av nettstedet til Ørebros Universitet.

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Katalin Capannini-Kelemen ved Örebro universitet. Professor Jørn Øyrehagen Sunde fra IOR sitter i prosjektets faglige råd. Arbeidet med det norske delprosjekt utføres av forsker Morten Nadim, som skal ha en 20% bistilling på IOR i prosjektperioden.

Mål

Prosjektet søker å finne ut av hvorvidt høyesterettene i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island argumenterer likt eller ulikt i grunnlovsspørsmål. Full tittel for prosjektet på svensk er: «Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden».

Resultater

Prosjektet starter 1.9.2021.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Riksbanken jubileumsfond.

Samarbeid

Ørebro Universitet er prosjekteier, og Institutt for offentlig rett (IOR) er den norske partneren. Øvrige partnere er Københavns Universitet, Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland) og Háskóli Íslands.

 

 

Publisert 20. aug. 2021 15:44 - Sist endret 20. aug. 2021 15:44