Deltakere i Utviklingsland, skatteforvaltning og internasjonal informasjonsflyt

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Xiaoqing Huang