Elisabeth Hagene Wenger

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}

Arbeidsområder

  • Økonomi, eksternfinansiert virksomhet, forskningsadministrasjon

Verv

  • Verneombud ved Institutt for offentlig rett
  • Lokalt hovedverneombud ved Det juridiske fakultet
Emneord: Økonomi, Ekstern finansiering
Publisert 4. apr. 2008 10:59 - Sist endret 3. sep. 2021 17:54