Nils Gunnar Skretting

Universitetslektor - Institutt for offentlig rett
Bilde av Nils Gunnar Skretting
English version of this page
Telefon +47 22859660
Mobiltelefon +47-99568978
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Nils Gunnar Skretting (f. 1988) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013) og var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett. Etter studiene har han jobbet som utvalgssekretær for Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern) og Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov).

Emneord: Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, Strafferett og straffeprosess, Rettskildelære

Publikasjoner

  • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2022). Koronaforskriften: Gir uklar medisinskfaglig begrunnelse full fest? Rett24.no.
  • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Vaksinerekkefølgen bør revurderes. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
  • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Selv om man inviteres på fest, bør man ikke nødvendigvis alltid komme. Rett24.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. apr. 2017 07:59 - Sist endret 13. des. 2021 23:48