Nils Gunnar Skretting

Bilde av Nils Gunnar Skretting
English version of this page
Telefon +47 22859660
Mobiltelefon +47-99568978
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Nils Gunnar Skretting (f. 1988) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013) og var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett. Etter studiene har han jobbet som utvalgssekretær for Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern) og Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov). For tiden jobber han med et PhD-prosjekt om domstolenes uavhengighet.  

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Statsforfatningsrett, Konstitusjonell rett, Rettskildelære
Publisert 10. apr. 2017 07:59 - Sist endret 13. sep. 2017 13:30