Svein Eng

Bilde av Svein Eng
English version of this page
Telefon +47 22859447
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Svein Eng er født i Oslo, 1955. I perioden 1974–82 gjennomførte han universitetsstudier i filosofi og jus, og avla juridisk embedseksamen 1982. Han arbeidet deretter i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig, 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985–1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). Han ble dr. juris i 1996 med en avhandling i rettsfilosofi (norsk utg. 1998: U/enighetsanalyse – med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori; engelsk utg. 2003: Analysis of Dis/agreement – with particular reference to Law and Legal Theory). I 1997 ble han utnevnt til professor i rettsfilosofi, som den første professor i dette fagområde ved Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt

  • Rettsfilosofi og tilgrensende områder i allmenn filosofi
  • Logikk og programmeringsspråk (kunstig intelligens [artifical intelligence] )
  • Allminnelig forvaltningsrett og statsrett
  • Allminnelig avtalerett
  • Norsk og komparativ rettskildelære

Undervisning

Svein Eng underviser og veileder i fag innenfor sine forskningsfelt. Han er ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (Rettsfilosofi) og Examen Facultatum.

For nærmere informasjon og materiale vedrørende forskning, publikasjoner, m.v. se www.sveng.no

Emneord: Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett
Publisert 14. mars 2008 09:20 - Sist endret 17. mars 2021 12:28