Jonas Fougner Engebretsen

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Jonas Engebretsen skal skrive om grensene for misbruk av reglene om kumulasjonsverneting i henholdsvis luganokonvensjonen art. 6(1) og tvisteloven §§ 15-1 og 15-2. Omfanget av sivile saker med internasjonal karakter øker, og ved et hvert saksanlegg oppstår spørsmålet om hvor saken kan eller skal anlegges. Oppgaven forsøker å kartlegge risikoen for misbruk av en spesiell type vernetingsregel, og hvordan domstolene skal identifisere og håndtere slike misbruk når de vurderer sin egen stedlige kompetanse. 

Rettsområde: Sivilprosess, verneting i internasjonale saker

Faglige interesser

Sivilprosess, internasjonal privatrett, Luganokonvensjonen

 

Publisert 17. mars 2021 16:06 - Sist endret 23. mars 2021 14:36