Kontaktpunkter ved senteret

Senterets ledelse

Senterets styre

Styrets leder - Professor Knut Kaasen

Styrets medlemmer - Professor Trine-Lise Wilhelmsen, professor Margrethe Buskerud Christoffersen, professor Ole-Andreas Rognstad og Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg

Institutt for privatrett

Nordisk institutt for sjørett