Arena for internasjonale kommersielle kontrakter

Arenaen ledes av professor Giuditta Cordero-Moss.

Om arenaen

I arenaen for internasjonale kommersielle kontrakter er vi interessert i de ulike faser av komplekse internasjonale kontrakter ut fra et særlig perspektiv: Hvordan påvirker de ulike rettskilder kontraktens innhold? Ut fra denne synsvinkel spenner denne arenaen over kontraktsskrivning, -tolkning, -håndhevning og tvisteløsning. Således overlapper noen av temaene andre arenaer i OSKR. Der dette skjer, vil vi påse at referansegruppene for disse arenaer også er involvert.

Pågående prosjekter

De prosjekter som vi for tiden er involvert i er:

Publisert 24. jan. 2020 08:47 - Sist endret 26. mars 2021 08:30