Ivar Alvik

Professor
Image of Ivar Alvik
Norwegian version of this page
Phone +47-22859437
Username
Visiting address Department of Petroleum and Energy Law Karl Johans gate 47 Domus Media
Postal address Scandinavian Institute of Maritime Law PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Academic Interests

Contract law, administrative law, international law, international investment law, petroleum law, arbitration

Higher education and employment history

Cand.jur. (UiO) 2000, M.jur. Oxford University 2001, Dr.juris (UiO) 2007

 

Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, Department for petroleum- and energy law, 2014 

Associate Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, department for petroleum- and energy law, 2011

Associate and subsequently Senior Associate, Thommessen, 2008-2010

Senior Advisor, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, legal department, 2007

Researcher, Scandinavian Institute of Maritime Law, department for petroleum- and energy law, 2007

Research Fellow, Institute of Public and International law, University of Oslo, 2002-2006

Associate, BAHR, 2001-2002

Research Assistant, Institute of Public and International law, University of Oslo, 2000

Appointments

Member of the control committee, Den Norske Krigsforsikring for Skib

Tags: Administrative law, International investment law, Arbitration, International Law, Petroleum Law, Contract law

Publications

 • Alvik, Ivar (2021). Konsesjonslovgivning, eiendomsrett og kapital 1888–1917. In Flaatten, Sverre (Eds.), Kontroll av kapital: 1814-1917. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-056-1. p. 239–269.
 • Alvik, Ivar (2021). § 105. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1178–1202.
 • Alvik, Ivar (2021). Vernet av økonomiske rettigheter mot regulering under Grl. §§ 97 og 105 og EMK P1-1. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 124(2-3), p. 97–164. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2021). Drilling contracts. In Bustnesli, Yngve; Sivertsen, Olav Boye; Nordby, Hans Petter & Ulleberg, Tore (Ed.), Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework.. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-50753-1. p. 405–418.
 • Alvik, Ivar (2020). The Justification of Privilege in International Investment Law: Preferential Treatment of Foreign Investors as a Problem of Legitimacy. European journal of international law. ISSN 0938-5428. 31(1), p. 289–312. doi: 10.1093/ejil/chaa027. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2020). Forsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 17(1), p. 7–38. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2020-01-02. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2019). Kaperfart og priserett i Norden. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 87–101. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2019). Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige . In Tøssebro, Henriette N. (Eds.), Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03205-4. p. 57–76.
 • Alvik, Ivar (2019). Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen. In Eriksen, Christoffer Conrad (Eds.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. p. 231–256.
 • Alvik, Ivar (2019). Investor-state contracts. In Krajewski, Markus & Hoffman, Rhea Tamara (Ed.), Research Handbook on Foreign Direct Investment. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78536 984 1. p. 271–298. doi: 10.4337/9781785369858.00018.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 139–175.
 • Alvik, Ivar (2018). The first Norwegian climate litigation. Journal of World Energy Law and Business. ISSN 1754-9957. 11(6), p. 541–545. doi: 10.1093/jwelb/jwy029. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2018). Protection of private property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international. ISSN 1388-199X. 20(2), p. 217–250. doi: 10.1163/15718050-19041026.
 • Alvik, Ivar (2016). The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts. In Audit, Mathias & Schill, Stephan W. (Ed.), Transnational Law of Public contracts. Bruylant. ISSN 9782802744061. p. 351–374.
 • Alvik, Ivar (2016). Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 21–48.
 • Alvik, Ivar (2015). Voldgift mot stater. In Høgetveit Berg, Borgar & Nisja, Ola Ø. (Ed.), Avtalt prosess. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02420-2. p. 11–24.
 • Alvik, Ivar (2015). Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 581–601.
 • Alvik, Ivar (2015). Fundamental principles og petroleum law. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, p. 227–257.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus. ISSN 0332-7868. 440.
 • Alvik, Ivar (2013). Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law. In Sauvant, Karl P. (Eds.), Yearbook on international investment law and policy 2011-2012. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-998302-5. p. 387–417.
 • Alvik, Ivar (2013). Norway. In Pereira, Eduardo & Tallus, Kim (Ed.), Upstream law and regulation. A global guide. Global law and business. ISSN 978-1-905783-89-2. p. 367–382.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse? In Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Ed.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4.
 • Alvik, Ivar (2010). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide. In Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Ed.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4.
 • Alvik, Ivar (2009). Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 43–54.
 • Alvik, Ivar (2009). Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 15(1), p. 124–147.
 • Alvik, Ivar (2007). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 145–169.
 • Alvik, Ivar (2006). Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten. In Fauchald, Ole Kristian; Jakhelln, Henning & Syse, Aslak (Ed.), Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste .... Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. p. 13–37.
 • Alvik, Ivar (2005). Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 281–304.
 • Alvik, Ivar (2001). The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106.

View all works in Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 p.
 • Alvik, Ivar (2014). Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-0547710-0.
 • Alvik, Ivar (2011). Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd. ISBN 978-1-84113-657-8. 345 p.

View all works in Cristin

 • Alvik, Ivar (2022). Utbyggingsavtale med Sunnfjord kommune, bristende forutsetninger - HR -2021-2364-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 24(2), p. 16–19.
 • Alvik, Ivar & Bjørnebye, Henrik (2020). Om konsesjoner og konsesjonsrett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 55(2), p. 85–104.
 • Alvik, Ivar (2017). Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(6), p. 378–405. Full text in Research Archive
 • Alvik, Ivar (2012). Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier.
 • Alvik, Ivar (2008). Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office.
 • Alvik, Ivar (2007). Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric.
 • Alvik, Ivar (2007). Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities.
 • Alvik, Ivar (2007). The Applicable Law in International Commercial Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2007). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?
 • Alvik, Ivar (2006). International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 43.
 • Alvik, Ivar (2006). International Legal Protection of Foreign Investment.
 • Alvik, Ivar (2006). Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep.
 • Alvik, Ivar (2006). Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97.
 • Alvik, Ivar (2004). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt.
 • Alvik, Ivar (2003). Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar & Grünfeld, Leo A. [Show all 10 contributors for this article] (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Norsk utenrikspolitisk institutt. Full text in Research Archive
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI. ISSN 978-82-7002-337-0. Full text in Research Archive
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A. & Gjems Theie, Marcus [Show all 10 contributors for this article] (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Norsk utenrikspolitisk institutt. ISSN 1894-650X. 2016(8). Full text in Research Archive
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Olje- og energidepartementet.
 • Alvik, Ivar (2007). Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo.
 • Alvik, Ivar (2006). Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration. Det juridiske fakultet (UiO), Hustrykkeriet .

View all works in Cristin

Published Jan. 14, 2011 10:41 AM - Last modified Feb. 1, 2018 4:47 PM