Ivar Alvik

Professor
Image of Ivar Alvik
Norwegian version of this page
Phone +47-22859437
Username
Visiting address Department of Petroleum and Energy Law Karl Johans gate 47 Domus Media
Postal address Scandinavian Institute of Maritime Law PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Academic Interests

Contract law, administrative law, international law, international investment law, petroleum law, arbitration

Higher education and employment history

Cand.jur. (UiO) 2000, M.jur. Oxford University 2001, Dr.juris (UiO) 2007

 

Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, Department for petroleum- and energy law, 2014 

Associate Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, department for petroleum- and energy law, 2011

Associate and subsequently Senior Associate, Thommessen, 2008-2010

Senior Advisor, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, legal department, 2007

Researcher, Scandinavian Institute of Maritime Law, department for petroleum- and energy law, 2007

Research Fellow, Institute of Public and International law, University of Oslo, 2002-2006

Associate, BAHR, 2001-2002

Research Assistant, Institute of Public and International law, University of Oslo, 2000

Appointments

Member of the control committee, Den Norske Krigsforsikring for Skib

Tags: Administrative law, International investment law, Arbitration, International Law, Petroleum Law, Contract law

Publications

 • Alvik, Ivar (2021). Drilling contracts, In Yngve Bustnesli; Olav Boye Sivertsen; Hans Petter Nordby & Tore Ulleberg (ed.),  Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework..  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-50753-1.  Kapittel 8.3.  s 405 - 418
 • Alvik, Ivar (2020). Forsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  17(1), s 7- 38 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2020-01-02 Full text in Research Archive.
 • Alvik, Ivar (2020). The Justification of Privilege in International Investment Law: Preferential Treatment of Foreign Investors as a Problem of Legitimacy. European journal of international law.  ISSN 0938-5428.  31(1), s 289- 312 . doi: 10.1093/ejil/chaa027 Full text in Research Archive.
 • Alvik, Ivar (2019). Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Del II.  s 57 - 76
 • Alvik, Ivar (2019). Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  7.  s 231 - 256
 • Alvik, Ivar (2019). Investor-state contracts, In Markus Krajewski & Rhea Tamara Hoffman (ed.),  Research Handbook on Foreign Direct Investment.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78536 984 1.  9.  s 271 - 298
 • Alvik, Ivar (2019). Kaperfart og priserett i Norden. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (525), s 87- 101 Full text in Research Archive.
 • Alvik, Ivar (2018). Protection of private property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international.  ISSN 1388-199X.  20(2), s 217- 250 . doi: 10.1163/15718050-19041026
 • Alvik, Ivar (2018). The first Norwegian climate litigation. Journal of World Energy Law and Business.  ISSN 1754-9957.  11(6), s 541- 545 . doi: 10.1093/jwelb/jwy029 Full text in Research Archive.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (502), s 139- 175
 • Alvik, Ivar (2016). Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 21 - 48
 • Alvik, Ivar (2016). The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts, In Mathias Audit & Stephan W. Schill (ed.),  Transnational Law of Public contracts.  Bruylant.  ISBN 9782802744061.  Chapter 13.  s 351 - 374
 • Alvik, Ivar (2015). Fundamental principles og petroleum law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 227- 257
 • Alvik, Ivar (2015). Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 581- 601
 • Alvik, Ivar (2015). Voldgift mot stater, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  Kapittel 1.  s 11 - 24
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 0332-7868.  440
 • Alvik, Ivar (2013). Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law, In Karl P. Sauvant (ed.),  Yearbook on international investment law and policy 2011-2012.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998302-5.  Chapter 9.  s 387 - 417
 • Alvik, Ivar (2013). Norway, In Eduardo Pereira & Kim Tallus (ed.),  Upstream law and regulation. A global guide.  Global law and business.  ISBN 978-1-905783-89-2.  Kapittel.  s 367 - 382
 • Alvik, Ivar (2010). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 4.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 1.
 • Alvik, Ivar (2009). Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  15(1), s 124- 147
 • Alvik, Ivar (2009). Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 43- 54
 • Alvik, Ivar (2007). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 145- 169
 • Alvik, Ivar (2006). Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten, I: Ole Kristian Fauchald; Henning Jakhelln & Aslak Syse (red.),  Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste ....  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Kapittel.  s 13 - 37
 • Alvik, Ivar (2005). Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 5/6), s 281- 304
 • Alvik, Ivar (2001). The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.

View all works in Cristin

 • Alvik, Ivar (2014). Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0547710-0.
 • Alvik, Ivar (2011). Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84113-657-8.  345 s.

View all works in Cristin

 • Alvik, Ivar & Bjørnebye, Henrik (2020). Om konsesjoner og konsesjonsrett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  55(2), s 85- 104
 • Alvik, Ivar (2017). Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(6), s 378- 405 Full text in Research Archive.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Full text in Research Archive. Show summary
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Full text in Research Archive.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Full text in Research Archive. Show summary
 • Alvik, Ivar (2012). Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier.
 • Alvik, Ivar (2008). Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office.
 • Alvik, Ivar (2007). Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric.
 • Alvik, Ivar (2007). Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling).
 • Alvik, Ivar (2007). Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities.
 • Alvik, Ivar (2007). The Applicable Law in International Commercial Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2007). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?.
 • Alvik, Ivar (2006). Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97.
 • Alvik, Ivar (2006). Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2006). Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep.
 • Alvik, Ivar (2006). International Legal Protection of Foreign Investment.
 • Alvik, Ivar (2006). International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  43
 • Alvik, Ivar (2004). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt.
 • Alvik, Ivar (2003). Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Jan. 14, 2011 10:41 AM - Last modified Feb. 1, 2018 4:47 PM