Ivar Alvik

Professor
Bilete av Ivar Alvik
English version of this page
Telefon +47 22859437
Brukarnamn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk Institutt for Sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Kontraktsrett, konsesjonsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett, folkerett, internasjonal privatrett, internasjonal investeringsrett, petroleumsrett, voldgift  

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, M.jur. Oxford University 2001, Dr.juris (UiO) 2007

 

Professor, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014

Førsteamanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2011

Advokatfullmektig og senere fast advokat, Thommessen, 2008-2010

Seniorrådgiver, Utenriksdepartementet, Rettsavdelingen, 2007

Forsker, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2007

Universitetsstipendiat, Institutt for Offentlig Rett (UiO), 2002-2006

Advokatfullmektig, BAHR, 2001-2002

Vit.ass. Institutt for offentlig rett (UiO), 2000

Emneord: Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett, Avdeling for Energi- og ressursrett

Publikasjonar

 • Alvik, Ivar (2021). Konsesjonslovgivning, eiendomsrett og kapital 1888–1917. I Flaatten, Sverre (Red.), Kontroll av kapital: 1814-1917. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-056-1. s. 239–269.
 • Alvik, Ivar (2021). § 105. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1178–1202.
 • Alvik, Ivar (2021). Vernet av økonomiske rettigheter mot regulering under Grl. §§ 97 og 105 og EMK P1-1. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 124(2-3), s. 97–164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2021). Drilling contracts. I Bustnesli, Yngve; Sivertsen, Olav Boye; Nordby, Hans Petter & Ulleberg, Tore (Red.), Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework.. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-50753-1. s. 405–418.
 • Alvik, Ivar (2020). The Justification of Privilege in International Investment Law: Preferential Treatment of Foreign Investors as a Problem of Legitimacy. European journal of international law. ISSN 0938-5428. 31(1), s. 289–312. doi: 10.1093/ejil/chaa027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2020). Forsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 17(1), s. 7–38. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2020-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2019). Kaperfart og priserett i Norden. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 87–101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2019). Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige . I Tøssebro, Henriette N. (Red.), Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03205-4. s. 57–76.
 • Alvik, Ivar (2019). Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen. I Eriksen, Christoffer Conrad (Red.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. s. 231–256.
 • Alvik, Ivar (2019). Investor-state contracts. I Krajewski, Markus & Hoffman, Rhea Tamara (Red.), Research Handbook on Foreign Direct Investment. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78536 984 1. s. 271–298. doi: 10.4337/9781785369858.00018.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 139–175.
 • Alvik, Ivar (2018). The first Norwegian climate litigation. Journal of World Energy Law and Business. ISSN 1754-9957. 11(6), s. 541–545. doi: 10.1093/jwelb/jwy029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2018). Protection of private property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international. ISSN 1388-199X. 20(2), s. 217–250. doi: 10.1163/15718050-19041026.
 • Alvik, Ivar (2016). The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts. I Audit, Mathias & Schill, Stephan W. (Red.), Transnational Law of Public contracts. Bruylant. ISSN 9782802744061. s. 351–374.
 • Alvik, Ivar (2016). Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 21–48.
 • Alvik, Ivar (2015). Voldgift mot stater. I Høgetveit Berg, Borgar & Nisja, Ola Ø. (Red.), Avtalt prosess. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02420-2. s. 11–24.
 • Alvik, Ivar (2015). Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 581–601.
 • Alvik, Ivar (2015). Fundamental principles og petroleum law. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, s. 227–257.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus. ISSN 0332-7868. 440.
 • Alvik, Ivar (2013). Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law. I Sauvant, Karl P. (Red.), Yearbook on international investment law and policy 2011-2012. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-998302-5. s. 387–417.
 • Alvik, Ivar (2013). Norway. I Pereira, Eduardo & Tallus, Kim (Red.), Upstream law and regulation. A global guide. Global law and business. ISSN 978-1-905783-89-2. s. 367–382.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse? I Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Red.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4.
 • Alvik, Ivar (2010). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide. I Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Red.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4.
 • Alvik, Ivar (2009). Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 43–54.
 • Alvik, Ivar (2009). Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 15(1), s. 124–147.
 • Alvik, Ivar (2007). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 145–169.
 • Alvik, Ivar (2006). Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten. I Fauchald, Ole Kristian; Jakhelln, Henning & Syse, Aslak (Red.), Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste .... Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. s. 13–37.
 • Alvik, Ivar (2005). Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 281–304.
 • Alvik, Ivar (2001). The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 s.
 • Alvik, Ivar (2014). Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-0547710-0.
 • Alvik, Ivar (2011). Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd. ISBN 978-1-84113-657-8. 345 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Alvik, Ivar (2022). Utbyggingsavtale med Sunnfjord kommune, bristende forutsetninger - HR -2021-2364-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 24(2), s. 16–19.
 • Alvik, Ivar & Bjørnebye, Henrik (2020). Om konsesjoner og konsesjonsrett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 55(2), s. 85–104.
 • Alvik, Ivar (2017). Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(6), s. 378–405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alvik, Ivar (2012). Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier.
 • Alvik, Ivar (2008). Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office.
 • Alvik, Ivar (2007). Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric.
 • Alvik, Ivar (2007). Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities.
 • Alvik, Ivar (2007). The Applicable Law in International Commercial Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2007). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?
 • Alvik, Ivar (2006). International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 43.
 • Alvik, Ivar (2006). International Legal Protection of Foreign Investment.
 • Alvik, Ivar (2006). Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep.
 • Alvik, Ivar (2006). Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97.
 • Alvik, Ivar (2004). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt.
 • Alvik, Ivar (2003). Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar & Grünfeld, Leo A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Norsk utenrikspolitisk institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI. ISSN 978-82-7002-337-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A. & Gjems Theie, Marcus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Norsk utenrikspolitisk institutt. ISSN 1894-650X. 2016(8). Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Olje- og energidepartementet.
 • Alvik, Ivar (2007). Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo.
 • Alvik, Ivar (2006). Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration. Det juridiske fakultet (UiO), Hustrykkeriet .

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 13. jan. 2011 10:56 - Sist endra 24. apr. 2022 21:22