Ivar Alvik

Professor
Bilete av Ivar Alvik
English version of this page
Telefon +47 22859437
Brukarnamn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk Institutt for Sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Kontraktsrett, konsesjonsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett, folkerett, internasjonal privatrett, internasjonal investeringsrett, petroleumsrett, voldgift  

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, M.jur. Oxford University 2001, Dr.juris (UiO) 2007

 

Professor, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014

Førsteamanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2011

Advokatfullmektig og senere fast advokat, Thommessen, 2008-2010

Seniorrådgiver, Utenriksdepartementet, Rettsavdelingen, 2007

Forsker, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2007

Universitetsstipendiat, Institutt for Offentlig Rett (UiO), 2002-2006

Advokatfullmektig, BAHR, 2001-2002

Vit.ass. Institutt for offentlig rett (UiO), 2000

 

 

 

 

Emneord: Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett

Publikasjonar

 • Alvik, Ivar (2021). Drilling contracts, In Yngve Bustnesli; Olav Boye Sivertsen; Hans Petter Nordby & Tore Ulleberg (ed.),  Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework..  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-50753-1.  Kapittel 8.3.  s 405 - 418
 • Alvik, Ivar (2020). Forsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  17(1), s 7- 38 . doi: 10.18261/issn.2464-3378-2020-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alvik, Ivar (2020). The Justification of Privilege in International Investment Law: Preferential Treatment of Foreign Investors as a Problem of Legitimacy. European journal of international law.  ISSN 0938-5428.  31(1), s 289- 312 . doi: 10.1093/ejil/chaa027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alvik, Ivar (2019). Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Del II.  s 57 - 76
 • Alvik, Ivar (2019). Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  7.  s 231 - 256
 • Alvik, Ivar (2019). Investor-state contracts, In Markus Krajewski & Rhea Tamara Hoffman (ed.),  Research Handbook on Foreign Direct Investment.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78536 984 1.  9.  s 271 - 298
 • Alvik, Ivar (2019). Kaperfart og priserett i Norden. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (525), s 87- 101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alvik, Ivar (2018). Protection of private property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international.  ISSN 1388-199X.  20(2), s 217- 250 . doi: 10.1163/15718050-19041026
 • Alvik, Ivar (2018). The first Norwegian climate litigation. Journal of World Energy Law and Business.  ISSN 1754-9957.  11(6), s 541- 545 . doi: 10.1093/jwelb/jwy029 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (502), s 139- 175
 • Alvik, Ivar (2016). Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 21 - 48
 • Alvik, Ivar (2016). The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts, In Mathias Audit & Stephan W. Schill (ed.),  Transnational Law of Public contracts.  Bruylant.  ISBN 9782802744061.  Chapter 13.  s 351 - 374
 • Alvik, Ivar (2015). Fundamental principles og petroleum law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 227- 257
 • Alvik, Ivar (2015). Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 581- 601
 • Alvik, Ivar (2015). Voldgift mot stater, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  Kapittel 1.  s 11 - 24
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 0332-7868.  440
 • Alvik, Ivar (2013). Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law, In Karl P. Sauvant (ed.),  Yearbook on international investment law and policy 2011-2012.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998302-5.  Chapter 9.  s 387 - 417
 • Alvik, Ivar (2013). Norway, In Eduardo Pereira & Kim Tallus (ed.),  Upstream law and regulation. A global guide.  Global law and business.  ISBN 978-1-905783-89-2.  Kapittel.  s 367 - 382
 • Alvik, Ivar (2010). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 4.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 1.
 • Alvik, Ivar (2009). Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  15(1), s 124- 147
 • Alvik, Ivar (2009). Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 43- 54
 • Alvik, Ivar (2007). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 145- 169
 • Alvik, Ivar (2006). Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten, I: Ole Kristian Fauchald; Henning Jakhelln & Aslak Syse (red.),  Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste ....  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Kapittel.  s 13 - 37
 • Alvik, Ivar (2005). Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 5/6), s 281- 304
 • Alvik, Ivar (2001). The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Alvik, Ivar (2014). Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0547710-0.
 • Alvik, Ivar (2011). Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84113-657-8.  345 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Alvik, Ivar & Bjørnebye, Henrik (2020). Om konsesjoner og konsesjonsrett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  55(2), s 85- 104
 • Alvik, Ivar (2017). Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(6), s 378- 405 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alvik, Ivar (2012). Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier.
 • Alvik, Ivar (2008). Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office.
 • Alvik, Ivar (2007). Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric.
 • Alvik, Ivar (2007). Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling).
 • Alvik, Ivar (2007). Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities.
 • Alvik, Ivar (2007). The Applicable Law in International Commercial Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2007). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?.
 • Alvik, Ivar (2006). Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97.
 • Alvik, Ivar (2006). Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2006). Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep.
 • Alvik, Ivar (2006). International Legal Protection of Foreign Investment.
 • Alvik, Ivar (2006). International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  43
 • Alvik, Ivar (2004). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt.
 • Alvik, Ivar (2003). Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 13. jan. 2011 10:56 - Sist endra 12. nov. 2019 15:25