Trine-Lise Wilhelmsen

Professor
Image of Trine-Lise Wilhelmsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859615
Mobile phone +47-934 10 132
Room 105 DMW
Available hours On appointment by e-mail
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Academic interests

Insurance law, Marine insurance, Maritime law, Transport law, Law of torts, Contract law, Petroleum law, Law and economics.

Research in progress

Liability and insurance for Norwegian acitivity in outer space. Article under publishing in Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020/nr. 1

Hull insurance for autonomous ships. Chapter under publishing in book on Autonomous Ships. 

Product liability for commercial damage. Article.

Revision of Hans Jacob Bull, Forsikringsrett, 2008. 

Teaching and supervision

Research leave (no teaching)

Supervision of master thesis under the master program in maritime law

Supervision of Phd-paper on double insurance.   

Appointments

• Chairman of the Standing Revision Committee for the  Nordic Marine Insurance Plan
• Chairman of the board  of of    of Norsk Legemiddelansvarsforsikring (drug liability insurance)
• Chairman of the board of Finansklagenemnda, skade
• Chairman of the  Petroleum Normprice Board
 • Editor of Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

• Leader of Sjørettsfondet 

• Member of the board in Nordic Offshore & Maritime Arbitration Asscociation ("NOMA")

• Member of the board in Oslo Center of Commercial Law 

Tags: Shipping, Insurance law, Property and insurance, Tort law, Law and economics, Contracts and agreements, Martime law, Marine insurance, Transportation Law, International Relations, Nordic, Europe

Publications

 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2022). Forsikring og kjønn. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. p. 153–173.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2021). Unntak i forsikringsavtaler for straffbare handlinger o.l. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 104–116. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2021). Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges? In Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Ed.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. p. 165–197. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Ansvar for skade voldt av romgjenstand. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. p. 39–71. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Planen som Nordisk plan - forholdet til konkurrerende produkter, særlig engelske vilkår. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 11–40. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Forsikringsproduktet i skadeforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. p. 161–186. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2019-03-04-02. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Regress i skadeforsikring . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 16(1), p. 7–32. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2019-01-02. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Marine insurance for intervention by State power. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 151–198. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Loss of hire insurance when the damaged vessel is substituted. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 93–124. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2019). Choice of forum in the Nordic marine insurance plan. Regulation and practice. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 72–95. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). Cover for intervention by state power in the Nordic Plan from 2019; a fair and timely compromise? Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 24(5), p. 354–368. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). The insurer´s duty to contract - the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 64, p. 256–272. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). Forsikring og regress ved salg av bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 15(2/3), p. 108–137. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2018-02-03-03. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær : . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 15(1), p. 7–36. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2018-01-02. Full text in Research Archive
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Forsikring av ulovlig interesse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 13(3), p. 183–210. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-03-02.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Offshore Insurance on the Norwegian Continental shelf: a cost-effective Insurance system? Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 22, p. 41–56.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2016). Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 127–151.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2014). Nordisk institutt gjennom 50 år. MarIus. ISSN 0332-7868. 427, p. 7–18.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2013). Flexibility, foreseeability, reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 41–68.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2013). Flexibility, foreseeability and reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. Il Diritto Maritimo. ISSN 0012-348X. p. 395–412.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2013). Nordisk sjøforsikringsplan 2013 - internasjonal harmonisering eller nordisk renessanse? MarIus. ISSN 0332-7868. p. 149–179.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2013). Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector - the knock principle. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 81–111.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. In Dunt, John (Eds.), International cargo insurance. Informa Law. ISSN 978-1-84311-947-0.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Deductibles as self insurance. MarIus. ISSN 0332-7868. 414, p. 157–193.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Nordic marine insurance plan 2013: fair and flexible cover for the assured? Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 18, p. 433–452.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Barneforsikring som personsforsikringsprodukt. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Årsaksprinsipper og tolkningsprinsipper i forsikringsretten. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. 8(4), p. 228–258.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Ny markedsdeling for sjørøverrisiko i NSPL 2010. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 25–38.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). When pirates capture the cargo. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 443–464.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Marine insurance regimes and their impact on shipping competition. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 1–38.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Transport liability regimes and economic efficiency, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. p. 257–275.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Harmonization of marine insurance - current developments in the light of past experience. Il Diritto Maritimo. ISSN 0012-348X. p. 1179–1201.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). Marine insurance regimes and their impact on shipping competition. In Antapassis, Antonis; Athanassiou, Lia I. & Røsæg, Erik (Ed.), Competition and regulation in shipping and shipping related industries. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-17395-8. p. 290–316.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). Challenges in modern insurance of shipowners´ interests : piracy and terrorism. In Thomas, Rhilidan (Eds.), Modern law of marine insurance, volume 3. Informa Law. ISSN 978-1-84311-812-1. p. 177–211.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Developments of Norwegian and Scandinavian maritime Law. Il Diritto Maritimo. ISSN 0012-348X. p. 288–318.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbevis til nytte og til besvær. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. p. 246–270.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Developments in Norwegian and Scandinavian maritime law. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 1–55.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). The charterer´s ("befrakterer´s")right to limit his liability in respect of a claim from the shipowner for damage to the vessel - Scandinavian and English law. MarIus. ISSN 0332-7868. 346, p. 103–121.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Kjønn som faktor ved beregning av av forsikringspremie - forholdet mellom forsikringsvirksomhets- og likestillingsloven. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 2(2), p. 123–156.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Hull insurance of "latent defects", i.e. errors in design, material or workmanship. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 46, p. 257–285.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Cargo insurance for international sales of goods. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 87–135.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Forsikringsselskapenes ansvar når det ikke er tegnet individuell fortsettelsesforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. p. 209–229.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). The distinction between one and more than one insured events. MarIus. ISSN 0332-7868. 309, p. 105–186.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). The distinction between one and more than one insured event. Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner. ISSN 0085-4255.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Speditørens ansvar for skade på godset under lagring. In Bull, Kirsti Strøm; Hagstrøm, Viggo & Rognstad, Ole-Andreas (Ed.), Bonus pater familias. Festskrift til Peter Lødrup. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-05-30060-7. p. 753–766.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Harmonization of marine insurance clauses. Skrifter - Svenska sjörättsforeningen. ISSN 1403-784X. p. 27–56.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Issues of marine insurance. Misconduct of the assured and identification. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Issues of Marine Insurance. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 41–170.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Et rettsøkonomisk syn på sluttresultatet og beytdningen av risikordelingen. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2000). The Norwegian Marine Insurance Plan and substandard ships. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 209–238.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2000). Issues of marine insurance. Duty of disclosure, duty of good faith, alteration of risk and warranties in the civil law countries. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 239–292.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-1573-7. 220 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2017). Handbook on Hull Insurance. 2. utg. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205491083. 415 p.
 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-43123-2. 397 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42529-3. 206 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Årsaksproblemer i erstatningsretten - årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41578-2. 84 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2007). Handbook in Hull Insurance. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38381-4. 370 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Rett i havn. Risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport gjennom havn. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358591. 379 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Norwegian maritime insurance plan of 1996. Version 2007 og Motiver til Norsk sjøforsikringsplan. Cefor. ISBN 978-82-515-0308-2.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Handbook in Hull insurance. Sjørettsforndet. 500 p.

View all works in Cristin

 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2021). Selskapets rett til å pålegge forsikrede kirurgisk inngrep i personforsikring - HR-2021-1338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), p. 10–12.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Periodisering av forsikringstilfellet i lisensforsikring – HR-2020-1262-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Spørsmål om regress mellom forsikringsselskaper ved salg av bolig (HR-2019-2386-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), p. 6–8.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Honka, Hannu (2012). Ny nordisk sjøforsikringsplan 2013 - nordisk harmonisering?
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector – the knock for knock principle.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Årsaksproblemer i forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Generelt on forsikringsdekningen for sjørøveri. NSPL 2010, særlig om endringene i 2010 versjonen.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). Insurance cover of piracy - interests of the ship owning company.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). EU in a global context: The new UNCITRAL Convention. Rules on transport liability.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). The Development of NMIP since 1996 - Content and process.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2008). Marine insurance regimes and their impact on shipping competition.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2008). FSN i praksis i 2007.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Befrakters rett til ansvarsbegrensning ved skade på skipet.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Ansvar for skade på gods under sjøtransport. Dom 21.12.05 Trondheim Tingrett.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Avkortning i personskadesaker.
 • Strandenes, Siri Pettersen; Häckner, Jonas & Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Ikke mer å lære? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Kjønn som faktor i beregning av forsikringspremie.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Omsorg og ansvar for enhetslastet last. Noen typetilfeller.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Forsikring av latente defekter i kaskoforsikring av skip.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Identifikasjon i næringsforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). Foreldelse av uførekapitalforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). Transportforsikring for internasjonal varehandel.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Grensen mellom ett og flere forsikringstilfeller.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Fornyelse, oppsigelse og nektelse av forsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Fornyelse, oppsigelse og nektelse av forsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Rett i havn.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Konsekvenser av nye regler.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Oppsigelse av forsikringskontrakter.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Om CMIs arbeide i sjøforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). CMIs arbeide i sjøforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Issues of Marine Insurance.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Forsikring i havn.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Simply. Sjørettsfondet, Oslo.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:34 PM - Last modified Feb. 13, 2020 3:34 PM

Projects

Research groups