Trine-Lise Wilhelmsen

Professor
Image of Trine-Lise Wilhelmsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859615
Mobile phone +47-934 10 132
Room 105 DMW
Available hours On appointment by e-mail
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Academic interests

Insurance law, Marine insurance, Maritime law, Transport law, Law of torts, Contract law, Petroleum law, Law and economics.

Research in progress

Liability and insurance for Norwegian acitivity in outer space. Article under publishing in Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020/nr. 1

Hull insurance for autonomous ships. Chapter under publishing in book on Autonomous Ships. 

Product liability for commercial damage. Article.

Revision of Hans Jacob Bull, Forsikringsrett, 2008. 

Teaching and supervision

Research leave (no teaching)

Supervision of master thesis under the master program in maritime law

Supervision of Phd-paper on double insurance.   

Appointments

• Chairman of the Standing Revision Committee for the  Nordic Marine Insurance Plan
• Chairman of the board  of of    of Norsk Legemiddelansvarsforsikring (drug liability insurance)
• Chairman of the board of Finansklagenemnda, skade
• Chairman of the  Petroleum Normprice Board
 • Editor of Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

• Leader of Sjørettsfondet 

• Member of the board in Nordic Offshore & Maritime Arbitration Asscociation ("NOMA")

• Member of the board in Oslo Center of Commercial Law 

Tags: Shipping, Insurance law, Property and insurance, Tort law, Law and economics, Contracts and agreements, Martime law, Marine insurance, Transportation Law, International Relations, Nordic, Europe

Publications

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-1573-7. 220 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2017). Handbook on Hull Insurance. 2. utg. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205491083. 415 p.
 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-43123-2. 397 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42529-3. 206 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Årsaksproblemer i erstatningsretten - årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41578-2. 84 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Bull, Hans Jacob (2007). Handbook in Hull Insurance. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38381-4. 370 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Rett i havn. Risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport gjennom havn. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205358591. 379 p.
 • Bull, Hans Jacob & Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Norwegian maritime insurance plan of 1996. Version 2007 og Motiver til Norsk sjøforsikringsplan. Cefor. ISBN 978-82-515-0308-2.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Handbook in Hull insurance. Sjørettsforndet. 500 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2000). Simply. Sjørettsfondet, Oslo.

View all works in Cristin

 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2021). Selskapets rett til å pålegge forsikrede kirurgisk inngrep i personforsikring - HR-2021-1338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), p. 10–12.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Periodisering av forsikringstilfellet i lisensforsikring – HR-2020-1262-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2020). Spørsmål om regress mellom forsikringsselskaper ved salg av bolig (HR-2019-2386-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), p. 6–8.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2012). Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector – the knock for knock principle.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise & Honka, Hannu (2012). Ny nordisk sjøforsikringsplan 2013 - nordisk harmonisering?
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2011). Årsaksproblemer i forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Generelt on forsikringsdekningen for sjørøveri. NSPL 2010, særlig om endringene i 2010 versjonen.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2010). Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). Insurance cover of piracy - interests of the ship owning company.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). EU in a global context: The new UNCITRAL Convention. Rules on transport liability.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2009). The Development of NMIP since 1996 - Content and process.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2008). FSN i praksis i 2007.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2008). Marine insurance regimes and their impact on shipping competition.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2007). Forsikringsbeviset.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Ansvar for skade på gods under sjøtransport. Dom 21.12.05 Trondheim Tingrett.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Befrakters rett til ansvarsbegrensning ved skade på skipet.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2006). Avkortning i personskadesaker.
 • Strandenes, Siri Pettersen; Häckner, Jonas & Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Ikke mer å lære? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Omsorg og ansvar for enhetslastet last. Noen typetilfeller.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2005). Kjønn som faktor i beregning av forsikringspremie.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Forsikring av latente defekter i kaskoforsikring av skip.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2004). Identifikasjon i næringsforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). Foreldelse av uførekapitalforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2003). Transportforsikring for internasjonal varehandel.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Fornyelse, oppsigelse og nektelse av forsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Fornyelse, oppsigelse og nektelse av forsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Grensen mellom ett og flere forsikringstilfeller.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Rett i havn.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Forsikring i havn.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). CMIs arbeide i sjøforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Om CMIs arbeide i sjøforsikring.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Issues of Marine Insurance.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Oppsigelse av forsikringskontrakter.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2001). Konsekvenser av nye regler.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise (2002). Simply. Sjørettsfondet, Oslo.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:34 PM - Last modified Feb. 13, 2020 3:34 PM

Projects

Research groups