Inger Marta Hamre

Image of Inger Marta Hamre
Norwegian version of this page
Phone +47 22859352
Room Ground floor
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media east wing
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tasks performed

 • Head of Scandinavian Institute of Maritime Law, Department of Petroleum- and Energy law library
 • Head of Center for European Law Library
Tags: ALMA, Courses, Loan, Reminder, Library guidance, Library, Literature search

Publications

 • Al-Araki, Kirsten H & Hamre, Inger M. (2011). Hans Jacob Bull - a bibliography. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 465–486.
 • Hamre, Inger M. (2006). Ansattes produksjon. In Danbolt, Karen; Tronslin, Anne-Marie & Westbye, Hilde (Ed.), På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo. ISSN 82-997475-0-3. p. 81–94.

View all works in Cristin

 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Hamre, Inger M. & Sejersted, Fredrik (2012). EU- og EØS-relevante tekster. 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020563. 459 p.
 • Sejersted, Fredrik & Hamre, Inger M. (2010). EU- og EØS-relevante tekster. 5. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01603-0. 460 p.
 • Hamre, Inger M. & Stemshaug, Helge (2004). Eu- og EØS-relevante tekster. 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN 8215006337. 343 p.
 • Hamre, Inger M. & Stemshaug, Helge (2001). EU- og EØS relevante tekster. 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45418-5. 317 p.
 • Bertnes, Pål Andreas & Hamre, Inger M. (1998). Europainformasjon : en veiledning til trykt og elektronisk dokumentasjon innen EF/EU/EØS. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0947-1. 141 p.

View all works in Cristin

 • Hamre, Inger M. (2016). Bibliografi Viggo Hagstrøm. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 495–505.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2007). Eu og EØS rettskilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU/EØS kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2001). Hvordan finne fram i EU/EØS materialer og lovgivning.

View all works in Cristin

Published Oct. 16, 2015 10:05 AM - Last modified Oct. 16, 2015 10:08 AM