Om forskningen ved Senter for europarett

Senter for Europarett er det sentrale stedet for kompetanse innen EU- og EØS-rett ved det Juridiske fakultet.

Forskningsstrategi

Senterets forskningsstrategi er å ivareta de felles EU- og EØS-rettslige spørsmålene som oppstår på tvers av tradisjonelle faginndelinger. I dag drives det omfattende EU- og EØS-rettslig forskning ved alle fakultetets institutter.

Senteret fokuserer på to hovedområder:

  • Institusjoner, prosedyrer, prinsipper og rettskildespørsmål i EU- og EØS-retten, og EU/EØS-rettens gjennomføring og gjennomslagskraft i nasjonal rett
  • De grunnleggende reglene om EU- EØS-rettens ”fire friheter”: Om fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital – og de prinsipper som gjelder for anvendelsen av dette regelverket

Senterets mål er å drive forskning innenfor disse hovedområdene, i nært samarbeid med de andre fagmiljøene ved fakultetet og med eksterne miljøer i inn- og utland.
 

Publisert 26. juni 2013 09:24 - Sist endret 26. juni 2013 09:24