Idrettsorganisasjoners brudd på konkurranseretten – illustrert ved sak T-93/18

Europarettslunsj med innledning fra professor Erling Hjelmeng og forberedt kommentar fra professor Trond Solvang.

Bildet kan inneholde: stående, menneskelig ben, kne, skøyte, løping.

Foto: Unsplash/Vidar Nordli-Mathisen

Professor Erling Hjelmeng vil innlede om Underrettens dom i saken mellom det internasjonale skøyteforbundet (ISU) og Kommisjonen (sak T-93/18). Saken gjelder spørsmålet om ISU brøt konkurransereglene ved å legge begrensninger på utøvernes mulighet til å delta i stevner som ikke var forhåndsgodkjent av ISU. Det blir en forberedt kommentar av professor Trond Solvang.

Dommen vil kunne utvide muligheten for å arrangere og delta i renn og stevner utover f.eks. tradisjonell verdenscup, men reiser også interessante rettslige spørsmål. Dette gjelder f.eks. hvilke begrensninger idrettens organisasjoner lovlig kan sette i henhold til TEUV artikkel 165 om at EU skal "contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function", bl.a. for å beskytte mot ulovlig betting og doping (jf. diskusjonen om X-Games i Oslo og manglende dopingkontroller).

Samtidig gir saken en god illustrasjon av vurderingen av “konkurransebegrensende formål”, som er aktuelt i flere verserende saker for Konkurransetilsynet. Underretten diskuterer også idrettens voldgiftssystem i en konkurranserettslig kontekst.

 

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

 

Publisert 18. jan. 2021 10:37 - Sist endret 18. jan. 2021 12:27