EMK og klimaendringer

Europarettslunsj med innledning fra Hannah Cecilie Brænden, som presenterer sin prisvinnende masteroppgave.

Den europeiske menneskerettsdomstol

Pixabay/hpgruesen

Hannah Cecilie Brænden presenterer sin masteroppgave om EMK og klimaendringer, som var en av tre vinnere av UiOs bærekraftpris for beste masteroppgaver i 2021.

I masteroppgaven så Brænden nærmere på om og hvilke forpliktelser stater har til å mitigere klimaendringene med grunnlag i retten til liv etter EMK artikkel 2. Oppgaven har en særlig aktualitet i lys av at flere nasjonale domstoler har avsagt dommer vedrørende dette temaet, og at to saker nå også skal behandles av EMD. Temaet reiser flere prinsipielle spørsmål om forholdet mellom domstoler og andre statsmakter, menneskerettighetene som individuelle eller kollektive rettigheter og hva rollen til EMD som institusjon egentlig er.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 13. sep. 2021 09:15 - Sist endret 13. sep. 2021 09:15