EU-domstolen justerer CILFIT-doktrinen: sak C-561/19

Europarettslunsj med innledning fra Chris André Jørgensen, vitenskapelig assistent ved Senter for europarett.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, bygning, skyskraper, eiendom.

EU-domstolens gyldne tårn

Foto: Pixabay / LVER

Nylig avsa EU-domstolen en prejudisiell avgjørelse i sak C-561/19 CMI, hvor den presiserer og justerer kriteriene for når nasjonale domstoler har en plikt til å forelegge saker. Disse kriteriene har ligget mer eller mindre fast helt siden EU-domstolens avgjørelse i den sak 238/81 CILFIT [1982].

Vitenskapelig assistent Chris André Jørgensen vil innlede om saken.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/62983704895

Publisert 12. okt. 2021 10:23 - Sist endret 12. okt. 2021 10:40