Susanne Hendrika Flølo

Senior Executive Officer - Norwegian Centre for Human Rights
Image of Susanne Hendrika Flølo
Norwegian version of this page
Phone +47 22859345
Username
Visiting address Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Rettsstat og rettssikkerhet, FNs Menneskerettighetsmekanismer, likhet og ikke-diskriminering, menneskerettigheter og næringsliv, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, flyktning- og asylrett, sivile og politiske rettigheter, folkerett og internasjonal styring.

Ansvarsområder

Seniorkonsulent for UNPOL og UNODC samarbeid ved Internasjonal avdeling (SMR).

Bakgrunn

Innehar mastergrad i 'Theory and Practice of Human Rights' fra Universitetet i Oslo.

Tidligere:

  • Programrådgiver og praktikant for Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM)
  • Reporter/journalist NRK
  • Bachelor i journalistikk fra NLA Gimlekollen, og utveksling ved UC Berkeley, California
  • Frivillig for Amnesty International
  • Årsstudium i Internasjonal forståelse og samarbeid (HiVE)
Tags: Law and Governance, Human Rights and Sustainable Development, Business and Human Rights, Menneskerettigheter
Published Nov. 18, 2020 3:39 PM - Last modified Nov. 18, 2020 3:55 PM