Events

Previous

Henter forslag fra Google
Time and place: Sep. 17, 2019 4:30 PM6:00 PM, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30, 2. etasje
Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv handler om selskapers ansvar om å respektere menneskerettighetene. En rekke initiativ rundt om i verden har tatt sikte på å styrke selskapers etterlevelse av menneskerettighetene. Aksel Tømte v/SMR og styremedlem i FIAN Norge forteller fra sitt pågående arbeid i Indonesia.