Barnekonvensjonen og samisk kultur

I over 100 år har Norge systematisk prøvd å utrydde samisk kultur. Hva lærer norske barn i dag om denne kulturarven, spør SMR-stipendiat Hadi Lile.

-I utgangspunktet stiller FNs Barnekonvensjon respekt og forståelse for urfolk opp som mål for utdanningen. Det sentrale mål er å bekjempe fordommer og rasisme i eget samfunn. Realiteten er at kunnskapsnivået om vårt norske urfolk, samene, er begredelig, sier SMR-stipendiat Hadi Lile.

Lile har nylig gjennomført en såkalt "midtveisevaluering", der han presenterte sitt eget prosjekt og arbeidet med dette så langt. Prosjektets fokus er å utforske hva norske barn og unge generelt lærer om samisk kultur og historie, og om Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen.

-I tillegg til å foreta en snever undersøkelse av kunnskapsnivået blant norske lærere og elever om samisk kultur og historie har prosjektet også et annet, og større perspektiv, sier Lile.

-Jeg ønsker å se om FN-konvensjonen fungerer i praksis, og om den virker. En overveldende del av menneskerettighetsforskningen foregår på et teknisk-juridisk og/eller filosfisk plan. Den eneste indikatoren på hvordan konvensjonene fungerer er jo rettsvesenet, og mange forhold når aldri så langt. Gjennom en systematisk registrering av kunnskap og praksis i norsk skole ønsker jeg å bidra til at bildet utdypes og nyanseres, sier Lile.

Hadi Liles prosjektbeskrivelse og ppt-presentasjon i forbindelse med midtveisevalueringen.

Se også oppslag i forskning.no

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. feb. 2010 12:08 - Sist endret 9. nov. 2018 14:18