English version of this page

Disputas: Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen ved Norsk senter for menneskerettigheter og Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: On military necessity: And the commander’s assessment of military necessity under the international law of armed conflict during conduct of hostilities.  

Sigrid Redse Johansen

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Gentian Zyberi (leder)
  • Professor Dr. Wolff Heintschel von Heinegg (1.opponent)
  • Assoc. Prof. Dr. Noelle Quenivet (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg 

Veiledere

Sammendrag

Militære sjefers vurdering av militær nødvendighet: hvor mye er én for mye i krig? 

Nød kjenner ingen rett, er et gammelt uttrykk. Men det finnes regler i krig. Min avhandling handler om hva som er militært nødvendig i en krig. Nærmere bestemt hva en militær sjef mener er militært nødvendig – og derfor lov. For å svare på spørsmålet har jeg undersøkt hvilke rettslige rammer som begrenser den militære sjefens vurdering av hva som er militært nødvendig under krigføringen. Jeg hevder at militær nødvendighet i seg selv ikke medfører en begrensning – det er tvert i mot en tillatelse – men denne tillatelsen er underlagt begrensninger. For eksempel vil en krigførende stat kunne hevde at det er nødvendig å iverksette massiv teppebombing for å svekke motstanderens kontroll over et område. Adgangen til områdebombardement er imidlertid begrenset av humanitære hensyn, nemlig hensynet til sivilbefolkningen.

Skjønnspregede ord og uttrykk – stor tro på sjefens fornuft

Anvendelsen av begrensningene, som i en rekke tilfeller er sterkt skjønnspregede, er imidlertid ledsaget av veldig liten grad av veiledning – utover at det forventes stor grad av fornuft fra den militære sjefens side. For eksempel: Den fornuftige forståelsen av hva som er ”alvorlige” sivile tap, til forskjell fra ”overdrevne” sivile tap, forutsettes å være nærmest intuitiv. En slik intuitiv forståelse av skjønnsmessige ord og uttrykk er krevende å forene med en forventning om at retten skal være objektiv og ikke gjenstand for den militære sjefs subjektive preferanser. Objektive standarder for hva som er overdrevne sivile tap er vanskelig, om ikke umulig, å identifisere – fordi forståelsen av overdrevenhet alltid er relativ. Det tilbakevendende spørsmål oppstår: er de forventede sivile tap akseptable hvis krigen kan vinnes? Resultatet er en stor vurderingsbyrde lagt på skuldrene til den militære sjef.
 

 

Publisert 21. nov. 2017 11:23 - Sist endret 9. aug. 2019 13:35