Prøveforelesning: Sofie A.E. Høgestøl

Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 19. des. 2018 14:21 - Sist endret 14. jan. 2019 14:57