Alf Petter Høgberg

Bilde av Alf Petter Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859487
Mobiltelefon +47 48102799
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand.jur. 1998, professor dr. juris fra 2006. Formann i Norsk forening for Rettsfilosofi 2001-2009, norsk redaktør for det nordiske juridiske tidsskriftet Retfærd 2003-2006, nordisk hovedredaktør for Retfærd 2007-2009. Høgberg var prodekan for forskning i periodene 2013-2015 og 2016-2019.

Forskningsfelt

Strafferett
Obligasjonsrett
Avtalerett
Metodelære
Allmenn rettsteori

Undervisning

Alf Petter Høgberg har bred undervisningserfaring innenfor både privatrettslige og offentligrettslige fag. Han har vært veileder for avhandlingsskrivende innenfor fagene avtalerett, obligasjonsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, folkerett, forvaltningsrett, strafferett, prosess og rettsfilosofi/allmenn rettsteori.

Fullførte veiledningsoppdrag (ph.d.)

Thomas Frøberg: Rettslig prinsippargumentasjon (disputas 2013, hovedveileder)

Anders Løvlie: Rettslige faktabegreper (disputas 2014, hovedveileder)

Marianne Jenum Hotvedt: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter (disputas 2015, medveileder)

Olav Haugen Moen: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll (disputas 2018, hovedveileder)

Camilla Guldahl Cooper: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict (disputas 2018, hovedveileder)

Henriette N. Tøssebro: Omgjøring utenfor klagesak  (disputas 2020, hovedveileder)

Johan Vorland Wibye: Rettighetsanalyse (disputas 2020, medveileder)

Johannes Hygen Meyer: Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv (disputas 2021, hovedveileder)

Doktorgradsbedømmelser

Joel Samuelsson: Avtalstolkning (disputas Uppsala 2008)

Gunnar Nordén: Konfluensen mellom materielle rettsnormer og prosessuelle beslutningsmekanismer (disputas Oslo 2013)

Markus Jerkø: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (disputas Oslo 2014)

Silje Karine Nordtveit: En formuerettslig analyse av fordringers stiftelsestidspunkt (disputas Bergen 2016)

Ingvild Rosseland Sandhaug: Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold (disputas Bergen 2019)

Katrine Rong Holter: Hensikt: En studie av hensiktsforsett og omkringliggende begreper i strafferetten (disputas Bergen 2020)

Jonatan Schytzer: Fordrans uppkomst inom insolvensrätten (disputas Uppsala 2021)

Emneord: Strafferett, Avtalerett, Kontraktsrett, Rettskildelære, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett
Publisert 14. mars 2008 09:35 - Sist endret 8. sep. 2021 10:08