Prøveforelesning: Kjetil Mujezinović Larsen

Cand.jur Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The control of UN protection of human rights in international peace operations.

Tid og sted for disputasen

 
 

Publisert 5. okt. 2010 09:09 - Sist endret 27. aug. 2013 12:43