Prøveforelesning: Malcolm Langford

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The International Court of Justice as a Human Rights Court

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 11. sep. 2014 14:09 - Sist endret 11. sep. 2014 14:52