Nye tidsskrifter:

mr-magasinet / Den norske Helsingforskomité. ISSN 1503-0148.

mr-magasinet utgis av Helsingforskomiteen to ganger i året og erstatter tidligere nyhetsbrev. Det første nummeret har blant annet artikler om krigen i Tsjetsjenia, rettssaken mot Milosevic og sannhetskommisjoner på Balkan.

African human rights law journal. Lansdown, South Africa: Juta law. ISSN 1609-073x

Tidsskriftet kom ut med sitt første nummer i 2001 og gis ut av Centre for Human Rights ved universitetet i Pretoria, Sør-Afrika. Med to nummer i året sikter utgiverne mot å publisere artikler om menneskerettigheter relatert til Afrika og afrikanere. De håper å bidra til utviklingen av rettsvitenskap for afrikanske urfolk.