English version of this page

Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights (NJHR) - tidligere kjent under tittelen Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter - utgis av Norsk senter for menneskerettigheter i samarbeid med Routledge, Taylor & Francis Group. Tidsskriftet publiserer fra nr 1/2010 kun på engelsk og er et fagtidskrift på nivå 2 i Universitets og Høgskolesektorens rangeringssystem.

Sjefredaktører: Gentian Zyberi og Johan Karlsson Schaffer.

View our main page in English

Om tidsskriftet

 

Tidsskriftet har gjennom en årrekke etablert seg som Skandinavias ledende innen menneskerettighetsforskning. Det har hittil vært, og vil fortsatt bestrebe seg på å være, et anerkjent forum for akademisk kritikk og analyse om menneskerettighetene. Tidsskriftet reflekterer utviklingen innen forskning og akademiske miljøer, og bringer nye perspektiver på menneskerettigheter - i teori og praksis. NJHR ser det som særlig viktig å stimulere publisering av nordiske menneskerettighetsforskere og publisister, men favner også videre og ønsker å bidra til alminnelig internasjonal publisering.

NJHR publiserer artikler, rettkommentarer og omtale av ny litteratur innen menneskerettighetsfeltet. Tidsskriftet er tverrfaglig, og søker å gi et tverrsnitt av juridisk og annen forskning på området. Tidskriftet henvender seg primært til en akademisk offentlighet, men er også åpent for andre som i politikk, forvaltning og organisasjonsliv er engasjert i arbeid med menneskerettigheter.

En fortegnelse over utgaver fra før 2009, da tidsskriftet i hovedsak var skandinavisk-språklig, finner du her, i det "norske" universet.

Emneord: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Publisert 22. okt. 2009 15:26 - Sist endret 8. okt. 2020 16:14