Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights (NJHR) - tidligere kjent under tittelen Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter - utgis av Norsk senter for menneskerettigheter i samarbeid med Routledge, Taylor & Francis Group. Tidsskriftet publiserer fra nr 1/2010 kun på engelsk og er et fagtidskrift på nivå 2 i Universitets og Høgskolesektorens rangeringssystem.

Sjefredaktører: Gentian Zyberi og Peris S Jones. 

View our main page in English

Om tidsskriftet

 

Tidsskriftet har gjennom en årrekke etablert seg som Skandinavias ledende innen menneskerettighetsforskning. Det har hittil vært, og vil fortsatt bestrebe seg på å være, et anerkjent forum for akademisk kritikk og analyse om menneskerettighetene. Tidsskriftet reflekterer utviklingen innen forskning og akademiske miljøer, og bringer nye perspektiver på menneskerettigheter - i teori og praksis. NJHR ser det som særlig viktig å stimulere publisering av nordiske menneskerettighetsforskere og publisister, men favner også videre og ønsker å bidra til alminnelig internasjonal publisering.

NJHR publiserer artikler, rettkommentarer og omtale av ny litteratur innen menneskerettighetsfeltet. Tidsskriftet er tverrfaglig, og søker å gi et tverrsnitt av juridisk og annen forskning på området. Tidskriftet henvender seg primært til en akademisk offentlighet, men er også åpent for andre som i politikk, forvaltning og organisasjonsliv er engasjert i arbeid med menneskerettigheter.

En fortegnelse over utgaver fra før 2009, da tidsskriftet i hovedsak var skandinavisk-språklig, finner du her, i det "norske" universet.

Emneord: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Publisert 22. okt. 2009 15:26 - Sist endret 28. jan. 2019 13:09