Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter VOL. 21 Nr. 1: 2003

Marius Emberland: Mennesker og rettigheter i 2003

Artikler

Manfred Nowak: New Challenges to International Human Rights Law

Anna-Karin Lindblom: NGOs stãllning i folkrätten

Ragnar Næss: Striden om folkemordet på armenerne

Nelly van Doorn-Harder:: Indonesian Muslim Women Creating Justice

Siri Gloppen: Kampen for sosiale rettigheter – er rettssalen riktig arena?

Tendenser

Eigil Olsen: Med Uribe Velez er det fritt fram

Bokessay

Lucy Smith: Barnekonvensjonen – erfaringer 10 år etter

Bokmeldinger

Terje Einarsen: Retten til vern som flyktning
Anmeldt av Vigdis Vevstad

Mielle Bulterman: Human rights in the treaty of the European Community: Real virtues of virtual reality?
Anmeldt av Sia Spiliopoulou-Åkermark

Bertil Dunér: The global human rights regime
Anmeldt av Hugo Stokke

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal rettspraksis

A: Praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstol
Redigert av Lill-Tove Voje

B. Internasjonal strafferettspraksis
Redigert av Morten Bergsmo