Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter

Vol. 21 Nr. 2:2003

Artikler

Anna Jonsson: Den enskilde och staten - att påverka och påverkas

Eva Ersbøll: Statsborgerskap – medborgerskap – europeisk konvergens – nordisk konvergens?

Jon Wetlesen: På hvilken måte begrunnes retten til tros- og livssynsfrihet i buddhismen?

Andreas Zimmermann: Prosecuting the crime of genocide: The role of national courts, international criminal tribunals and the International Court of Justice

Tendenser

Lars Petter Soltvedt: Det europeiske charteret for beskyttelse av menneskerettighetene i byen

Michael Williams: Sverige och ett utvidgat transportörsansvar

Bokessay

Jan Klabbers: Sceptical Views on Human Rights

Bokanmeldelser

Karin Buhrman: Implementing human rights through administrative law reforms: the potential in China and Vietnam

Reviewed by SARAH BIDDULPH

Kim U. Kjær: Den retlige reguleringen af asylansøgere i en europæisk konteks

Anmeldt av TERJE EINARSEN

Erik Møse: Menneskerettigheter

Anmeldt av ELISABETH PALM

Joseph Stieglitz (red.): Globalization and its Discontents

Anmeldt av BåRD-ANDERS ANDREASSEN

Carmen Tiburcio: The Human Rights of Aliens under International and Comparative Law

Reviewed by DANIEL WARNER

Ny litteratur

Redigert av HEGE LANGLO

Internasjonal rettspraksis

A. Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Redigert av Lill-Tove Voje

B. Internasjonal strafferettspraksis

Redigert av Morten Bergsmo.