Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter

Vol. 21 Nr. 3:2003

Artikler

Ariel E. Dulitzky and Ismene N. Zarifis: Facing the challenge: the Inter-American Commission on Human Rights' adoption of new Rules of Procedure

Elin Skaar: Søramerikanske militære for retten – kva skal til?

Stéphanie Lagoutte: Surrounding and Extending Family Life: The Notion of Family Life in the Case-Law of the European Court of Human Rights

Helga Fastrup Ervik: Flyktningbeskyttelse av kvinner på flukt fra vold og diskriminering. FNs flykningekonvensjon og forpliktelsene etter FNs kvinnekonvensjon i lys av norsk praksis.

Tendenser

Bengt Lidal: FN:s konvention om skyddet av alla migrerande arbetares och deras familje-medlemmars rättigheter

Bokessay

Lone Lindholt: Regionalitet. Ret og ressourcer: Fire hovedværker om det afrikanske menneskerettighedssystem

Bokanmeldelser

Anne F. Bayefsky: The UN Human Rights Treaty System: Universality at the Crossroads

Anmeldt av Petter F. Wille

Kyrre Eggen: Ytrnigsfrihet

Anmeldt av Thomas Bull

Väyrynen og Nafzige (red.): The Prevention of Humanitarian Emergencies

Anmeldt av Janne Haaland Matlary

Cornelis de Jong: The freedom of thought, conscience and religion or belief

in the United Nations (1946—1992)

Anmeldt av Hans Eide Aarre

Ny litteratur

Redigert av HEGE LANGLO

Internasjonal rettspraksis

A. Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Redigert av Lill-Tove Voje

B. Internasjonal strafferettspraksis

Redigert av Morten Bergsmo.