Mennesker & Rettigheter: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 21 Nr. 4:2003

Artikler

Gro Sandkjær Hanssen:

Retten til effektiv deltagelse: Underliggende demokratiteoretiske syn i folkerettslige bestemmelser om politiske minoritetsrettigheter

Shaheen Sardar Ali and Javaid Rehman:

Freedom of Religion versus Equality in International Human Rights Law: Conflicting Norms or Hierarchical Human Rights (A case study of Pakistan)

Cas Mudde:

Liberal Democracies and the Extremist Challenges of the Early 21st Century

Egill Aarø:

Krig og terrorisme

Tendenser

Miko Lempinen:

When loyalty towards the United Nations limits the independence of special procedure mandate holders

Nils Rosemann:

Human Rights Education – towards the end of the UN Decade

Bokessay

Magdalena Zolkos:

What the Pre-modern Can Tell Us. Jacques Maritain on the Rights of Men

Bokanmeldelser

Thomas M. Franck: Recourse to force: State action against threats and armed attacks

Reviewed by Adina Preda

Nicola Jeagers: Corporate Human Rights Obligations: In search for accountability

Anmeldt av Pia Goyer

Henrik Karl Nielsen: The World Health Organisation. Implementing the Right to Health

Anmeldt av Ole Espersen

Bertrand G. Ramcharan: The United Nations High Commissioner for Human Rights: The challenges of international protection

Anmeldt av Petter Wille

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal rettspraksis

A. Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Redigert av Lill-Tove Voje

B. Internasjonal strafferettspraksis

Redigert av Morten Bergsmo.