Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter

Vol. 22 Nr. 1:2004

Artikler

Katja Luopajärvi:

International Accountability for Honour Killings as Human Rights Violations

Michael Slavicek:

Antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor vid offentlig upphandling i Sverige

Ludger Honnefelder:

Human Rights and Democracy in the Face of Scientific and Medical Developments – Defending Scientific, Medical and Technological Ethics

Torkel Brekke:

Historical Perspectives on the Development of Religious Nationalism under U Nu and its Implications for Freedom of Religion in modern Burma

Tendenser

Peter Vedel Kessing:

Tortur, statsterrorisme og ikke-statslig terrorisme

Dag Erik Berg:

Marginale grupper og domstolenes hegemoniske status: Erfaringer fra dalitene i India

Bokanmeldelser

Alison Brysk (ed): Globalization and Human Rights

Anmeldt av Gorana Ognjenovic

Lisbeth Christoffersen (red.): Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse

Anmeldt av Tore Lindholm

Richard S. Hillman, John A. Peeler and Elsa Cardozo Da Silva (eds.): Democracy and Human Rights in Latin America.

Reviewed by Quirine A.M. Eijkman

Tony Honoré: Ulpian Pioneer of Human Rights

Reviewed by Jan Edward Garrett

Göran Hydén, Michael Leslie og Folu F. Ogundimu (red.): Media and Democracy in Africa

Anmeldt av Kåre Melhus

Monica Kathina Juma og Astri Suhrke (red.): Eroding Local Capacity: International Humanitarian Action in Africa

Anmeldt av Morten Bøås

Bertrand G. Ramcharan: The Security Council and the Protection of Human Rights

Anmeldt av Ove Bring

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal menneskerettighetspraksis

A. Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Av Christian B. Sørensen

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer

Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis

Redigert av Morten Bergsmo.