Internasjonal menneskerettighetspraksis

A. Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Av Christian B. Sørensen

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer

Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis

Redigert av Morten Bergsmo.