Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Vol. 22 Nr. 3:2004

Artikler

Magdalena Bexell: Föreställningar om offentligt och privat i internationell debatt om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Viljam Engström: Multinationella företag och människorättskränkningar – Fundammentale val

Henrik Karl Nielsen: Den Danske Højesterets dom om tvangsflytningen af Thules befolkning

Arne Tostesen: Election observation as an Informal Means of Enforcing Political Rights

Tendenser

Shelagh Day, Leilani Farha and Marianne Møllmann: The Montréal Principles: Needed Clarity on Women's Right to Equal Enjoyment of Economic, Social and Cultural Rights

Bengt Lidal: Europarådets sociale stadga övertolkad av den svenske Regeringsrätten?

Bokessay

Jonas Christoffersen: Nyere nordisk menneskerettighedslitteratur

Bokanmeldelser

Theo van Banning: The Human Right to Property
Anmeldt av Karin Åhman

Anne Brown: Human rights and the borders of suffering. The promotion of human rights in international politics
Anmeldt av Nils Butenschøn

Pia Justesen: Racisme og discrimination – Danmark og menneskerettighederne
Anmeldt av Guri Hestflått

Miko Lempinen: Challenges facing the System of Special Procedures of the United Nations Commission of Human Rights
Reviewed by Katarina Tomasevski

Kim Uichol, Henriette Sinding Aasen og Shirin Ebadi (red.): Democracy, Human Rights and Islam in Morderen Iran: Psychological, Social and Cultural Perspectives
Anmeldt av Fariba Parsa

Kirsten A. Young: The Law and Process of the U. N. Human Rights Committee
Reviewed by Cecilia Medina

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal menneskerettighetspraksis

A. Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Av Christian B. Sørensen

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer
Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis
Redigert av Morten Bergsmo.