Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Vol. 23 Nr. 1:2005

Artikler

Jari Pirjola
Culture, Western Origin and the Universality of Human Rights

Hans Morten Haugen
Retten til helse, med vekt på HIV/AIDS-problematikk og tilgang til medisiner

Heidi Mork Lomell
Videoovervåking og menneskerettigheter

Nils Rosemann
Business Human Rights Obligations – The “Norms of the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”

Tendenser

Margot Igland Skarpeteig
Entitlement – eit nyttig omgrep i retten-til-mat-forskinga

Vidar Helgesen og Hans Kristian Bakke
UD og Legeforeningen samarbeider om å styrke menneskerettighetene i fengsler

Bokessay

Anne Hellum
Womens Rights

Bokanmeldelser

Oddny Mjoll Arnardottir: Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights
Reviewed by Marianne Møllmann

René Provosts: International Human Rights and Humanitarian
Anmeldt av Torunn Salomonsen

Christof Heyns (ed.): Human Rights Law in Africa 2004
Reviewed by Girmachew Alemu Aneme

Marianne Nørregaard: Menneskerettighetskonventionens anvendelse mellom private
Anmeldt av Henrick Døcker

Ida Elisabeth Koch og Hatla Thelle (red.): Sociale Menneskerettigheder
Anmeldt av Hans Morten Haugen

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal menneskerettspraksis

A. Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Av Claire Hubert

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer
Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis
Redigert av Morten Bergsmo.