Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 23, Nr.2:2005

Artikler

Michael Freeman
New Priorities in Human Rights Research

Manuel Jimenez Fonseca
The Ambivalent Meaning of Development – A Call for Political Commitment?

Bjørnar Borvik
Grunnloven § 100 og forslag til ny straffelov § 135a.

Fredrik Thuesen Pedersen
En kontroversiell rettighed: Negativ foreningsfrihed og solidaritet på det senmoderne arbejdsmarked

Tendenser

Borghild Tønnessen-Krokan
Norge må gjøre mer for å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere internasjonalt

Bokessay

Marius Emberland
Menneskerettigheter, makt og demokrati?

Bokanmeldelser

Rachel Murray: Human Rights in Africa: from the OAU to the African Union
Anmeldt av Girmachew Alemu Aneme

Nisuke Ando (red.): Towards implementing Universal Human Rights. Festschrift for the twenty-fifth anniversary of the Human Rights Committee.
Anmeldt av Petter F. Wille

Cd-rom-samling fra UNHCR: Refworld 2004 – Information on Refugees and Human Rights, chefredaktør Erika Feller
Anmeldt af Rikke Skåning

Philip J. Eldridge: The Politics of Human Rights in Southeast Asia.
Anmeldt av Timo Kivimäki

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal menneskerettspraksis

A. Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Av Claire Hubert

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer
Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis
Redigert av Morten Bergsmo