Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 23, Nr.4:2005

Artikler

Moussa Abou Ramadan
The Misperception of the European Court of Human Rights on the Immutability of Shari ‘a

Janne Flyghed
Kriminalitetskontroll eller mänskliga rättigheter?

Vygante Milasuite, Peder Gravem
KRL-faget etter uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité

Tendenser

Inge Lorange Backer
Om Høyesteretts forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Carsten Smith
Om Høyesteretts forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Katarina Månsson
Dag Hammarskjöld – vördnad för livet genom internationell tjänst

Bokessay

Sia Spiliopoulou Åkermark
Kritik och förnyelse: hur långt når vi med de mänskliga rättigheternas vokabulär?

Bokanmeldelser

Bertrand Ramcharan: A UN High Commissioner in defence of Human Rights
Anmeldt av Peter F. Wille

Jon Elster: Closing the Books—Transitional Justice in Historical Perspective
Anmeldt af Sari Kouvo

Michael B. Likosky (ed.): Privatizing Development: Transnational Law, Infrastructure and Human Rights
Anmeldt av Manuel Jimenez Fonseca

Ny litteratur

Redigert av Hege Langlo

Internasjonal menneskerettspraksis

A. Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Av Claire Hubert

B. Praksis fra FNs menneskerettighetsorganer
Av Katrine Hellum Øren

C. Internasjonal strafferettspraksis
Redigert av Morten Bergsmo