Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 24, Nr.2:2006

Artikler

Jonas Christoffersen
Den danske debat om den internationale menneskeret

Thom Arne Hellerslia
Seksuelle menneskerettigheter

Henriette Sinding Aasen
Ytringsfrihet i islam

Tendenser

Mads Harlem
Kan Røde Kors nekte å utlevere informasjon til nasjonale domstoler?

Stephanie Lagoutte
Short presentation of the Report “Prohibition of Discrimination in the Nordic Countries: The complicated fate of Protocol 12 to the European Convention on Human Rights”, Nordic Round Table, 13 and 14 December 2004

Bokessay

Sheldon Leader
International trade and human rights

Tore Lindholm og Ole Henrik Borchgrevink
En koherent rekonstruksjon, til beste for alle?

Bokanmeldelser

Miko Lempinen: The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatments of Governments
Reviewed by: Wegger Christian Strømmen and Astrid Helle Ajamay

James M. Donovan and H. Edwin Anderson: Anthropology and Law
Anmeldt av Kjetil Tronvoll

Ny litteratur

Redigert av Betty J. Haugen