Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Nordic Journal of Human Rights
Vol. 24, Nr.3:2006

Artikler

Annika Tahvanainen
Hierarchy of Norms in International Law and Human Rights Law

Elín Blöndal
The Sørensen and Rasmussen v. Denmark Judgment by the European Court of Human Rights: Implications for Iceland

Anja Bredal
Utlendingsloven mot tvangsekteskap: Om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger

Tendenser

Eirik Holmøyvik
Den britiske modellen for domstolsprøving av lovgjeving etter Human Rights Act. Eit førebilete for andre land?

Njål Høstmælingen
Forbud mot niqab i Oslo, med linjer til Leyla Sahin-saken

Bokessay

Magdalena Zolkos
Seyla Benhabib’s Post-metaphysics of Human Rights and the (Un)Bearable Heaviness of Politics

Bokanmeldelser

Julie Flint and Alex De Waal: Darfur: A Short History of a Long War
Reviewed by: Girmachew Alemu Aneme

Ralph Henham: Punishment and Process in International Criminal Trials
Anmeldt af Håkan Friman

Ny litteratur

Redigert av Betty J. Haugen