Fattigdommens legalitet: er fattigdom et brudd på de internasjonale menneskerettighetene? (avsluttet)

Hustads ph.d.-prosjekt studerer sammenhengen mellom fattigdom og menneskerettigheter i et internasjonalt juridisk perspektiv.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (The Legalities of Poverty: Is Poverty a Violation of International Human Rights Law?).

Emneord: Fattigdom, Menneskerettigheter
Publisert 18. okt. 2016 12:01 - Sist endret 31. juli 2020 13:19

Kontakt

River Hustad