PhD-prosjekter ved Norsk senter for menneskerettigheter

Senterets tverrfaglige forskningsmiljø studerer internasjonale menneskerettigheter utfra ulike metodiske, teoretiske og empiriske tilnærminger. PhD-prosjektene ved senteret gjenspeiler den faglige og tematiske bredden hos forskerne.